Lotteri

Nyreforeningens landslotteri 2016

Fra midt i marts til midt i maj hvert år afholder Nyreforeningen sit landslotteri. Lodsedlerne er skrabelodder, der giver mulighed for at se med det samme, om der er gevinst.
Salg af lodsedler er en af de vigtigste indtægtskilder til Nyreforeningen, og gavner såvel landsforeningen som de lokale kredse.

I Nyreforeningen Nordjylland annonceres der hvert i de lokale ugeaviser år efter sælgere, der vil sælge lodderne for foreningen, mod en mindre bonus for hver solgte lod. Hele regionen er inddelt i områder, således at salget fordeles over så stor et område som muligt. Desuden sendes 4 stk. lodder til alle medlemmer. Dog er det muligt for medlemmer at melde fra, hvis ikke man ønsker de 4 stk. tilsendt.
Det er et stort arbejde at organisere og administrere lotteriet, men det giver Nyreforeningen en helt afgørende indtægt til arbejdet for nyresyge.

Lotterikoordinator
Gunner Nielsen
Urfuglevej 5
9230  Svenstrup
Tlf.: 98383372
E-mail: gunner.nielsen@gmail.com

Vi mangler koordinatorer til vores Lotteri.
Er du interesseret er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen for nærmere information.