Velkommen til Nyreforening Nordjyllands hjemmeside

Hold jer opdateret her på siden om hvad der sker i Kreds Nordjylland.

NYHED : På grund af nuværende situation Covid-19, har vi i bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til senere på året.

Bestyrelsen afholder et planlægningsmøde i marts måned hvor, vi ser på mulighederne for afholdes af arrangementer, i forhold til den nuværende Covid-19 situation. 

Vi håber i bestyrelsen at vi i 2021 igen kan afholde nogle arrangementer til gavn for vores medlemmer.

Vi håber at få lov at samle jer igen i det nye år.

PAS PÅ JER SELV DERUDE