Om Nyreforeningen Nordjylland

Nyreforeningen er en af Danmarks meget aktive, men mindre patientforeninger. Medlemstallet er ca. 4.650 på landsplan, og i Nyreforeningen Nordjylland udgør vi ca. 10%, lige nu ca. 450 medlemmer. Alle Nyrepatienter kan blive medlemmer. Det gælder uanset om man er i dialyse, transplanteret eller nyresyg på anden måde. Også pårørende til nyrepatienter kan blive medlemmer, og endelig kan alle andre melde sig ind i foreningen som støttemedlemmer.

Nyreforeningen er en landsforening, som er inddelt i Regions kredse med hver sin bestyrelse. Her i Nordjylland har vi en aktiv bestyrelse, der består af 10 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen står for “det daglige arbejde”, der som noget af det væsentligste består i at lave en række medlemsarrangementer til afvikling i løbet af året. I Nordjylland lægger vi stor vægt på de medlemsrettede aktiviteter, og vi synes, det er vigtigt med forskellige sociale arrangementer, hvor vi jævnligt mødes, og kan snakke om de mange ting, vi har tilfælles. Som eksempler på årligt tilbagevendende arrangementer kan nævnes: Sommerudflugten et eller andet sted i Nordjylland.  Ud over det laver vi flere faglige arrangementer: Generalforsamling med foredrag og hyggeligt samvær og temaaftener, hvor vi tager forskellige aktuelle emner op.

Herudover forsøger bestyrelsen naturligvis at varetage de nyresyges interesser overfor især Region Nordjylland. Endvidere er vi meget aktive i arbejdet i landsforeningen. Sidst men ikke mindst er vi gerne til rådighed for medlemmer, der har brug for en snak, gode råd eller hjælp til at finde ud af, hvordan “systemet” fungerer.

I Nyreforeningen Nordjylland synes vi, det er meget vigtigt, at nyrepatienter kan holde ferie og/eller komme på rekreation. Det har alle brug for, men ikke mindst nyrepatienter. Vi støtter dialysepatienter med ferielegater, og er nogle år med til at arrangere ferierejer med deltagelse af danske dialysesygeplejersker.

Endelig er det en kommende vigtig opgave at sikre de bedst mulige forhold for dialyse for den enkelte dialysepatient. Det skal blive sådan, at dialysen i stadig større grad tilbydes i overensstemmelse med den enkelte patients ønsker og behov. Den enkelte patient bør have valgfrihed til at vælge dialyseform, f.eks. hjemme-hæmo-dialyse, og hvis dialysen ønskes på en dialyseafdeling, da bør der være mulighed for at ønske dialyse i det antal timer om ugen, der er bedst for den enkelte. Den bedst mulige dialyse giver selvsagt den bedste livskvalitet, og det skal vi arbejde for at sikre i de kommende år.