Nyre-Nord

Nyre-Nord er vores lokale blad til medlemmerne af Nyreforeningen i Nordjylland. Bladet udkommer 5-6 gange årligt, og sendes direkte til alle vore medlemmer. Blad og forsendelse er inkluderet i det årlige kontingent til Nyreforeningen.

Bladet står desuden på dialysecentrene i Hjørring & Aalborg.

Nyre_Nord indeholder relevante, lokale informationer og artikler, og har en central rolle i bestyrelsens kommunikation med medlemmerne, samt medlemmernes mulighed for at kommunikere med hinanden. Redaktionsgruppe modtager meget gerne indlæg til bladet, ris/ros m.m. fra medlemmerne.
Deadline for indlæg én måned før udgivelsedagen
Redaktør – bladudvalg

Redaktør
Poul Bråten
Tlf. 98 62 32 52
e-mail: poul.braaten@mail.dk

Bladudvalg:
Der er nedsat et lille udvalg, der er ansvarlige for bladet og dets indhold.

Deadline:
Deadline for indlæg er 1 måned før bladet udkommer. Indlæg sendes til redaktøren.

Indholdet i bladet er:
En serviceside med datoer, der er vigtige for medlemmerne, indlæg fra formanden, korte referater fra bestyrelsesmøderne, udførlige omtaler af kommende arrangementer samt diverse indlæg.

Indlæg:
Indlæg kan fremsendes pr. post (evt. håndskrevet), pr. e-mail eller på cd-rom.

Bladet optager alle indlæg, der kan have medlemmernes interesse.