Medlemskab

Hvordan bliver jeg medlem ?

Det koster 300 kr. årligt at være medlem af Nyreforeningen. Det er os muligt at lave livsvarigt medlemskab, med et engangs beløb på 3000 kr. Ud over at støtte foreningens arbejde giver medlemskabet dig mulighed for at deltage i sociale og faglige arrangementer, søge ferielegater, modtage Nyrenyt og Dialysetider m.m.

Hvis du ønsker at blive medlem af Nyreforeningen, finder du her forskellige muligheder:

Du kan tilmelde dig direkte hos Nyreforeningen her: www.nyreforeningen.dkhttp://www.nyreforeningen.dk/bliv-medlem/

I folderen ”Hvis nyren svigter” findes et giro-indbetalingskort, der kan benyttes til indmeldelse.
Folderen findes på dialyseafdelinger og sengeafdelinger, der har med nyresyge at gøre.

Det er også muligt at ringe direkte til Landsforeningens sekretariat på tlf. 43 52 42 52 eller sende en mail til nyreforeningen@nyreforeningen.dk med navn og adresse, og de vil fremsende et giroindbetalingskort.

Gode grunde til medlemskab !

Du støtter en forening, der muliggør at nyresyge og pårørende kan få kontakt med andre nyresyge og pårørende.

Du støtter arbejdet for, at alle nyresyge får tilbudt den til enhver tid bedste og mindst belastende behandling – både lokalt og på landsplan.

Du modtager bladene Nyrenyt og Dialysetider med tilbud om foredrag, kurser og andre arrangementer.

Du kan komme med i grupper for børn eller unge og deres familier.

Du inviteres til sociale og faglige arrangementer.

Du kan få hjælp af vores socialrådgiver.

Du støtter arbejdet med at informere patienter og alle andre om nyresygdomme og donorsagen.

Du får adgang til ferieophold til fordelagtige priser og mulighed for at søge ferielegat..

Du støtter forskning i nyresygdomme.