Kurser

Nyreforeningens kurser.

Det er nu muligt at søge om økonomisk tilskud til deltagelse i Nyreforeningens kurser.

Regler for tildeling af kursustilskud:

For at komme i betragtning til kursustilskud kræves der medlemskab af Nyreforeningen Nordjylland.

Desuden gælder :

– at der kan gives tilskud på op til ½ af kursusgebyret.

– at kursus tilskud kun kan søges hvert andet år.

– at ferielegat kun anvendes til Nyreforeningens kurser.

– at kvittering for kursus betaling vedlægges ansøgning.

– at der er afgivet svar på alle felter i ovenstående skema og at der er underskrift

Ansøgningsskema kan hentes via nedenstående link:

Ansøgning om tilskud til kursusdeltagelse 2019