Socialrådgiveren

Mit navn er Anne-Marie Buus Nielsen, og jeg er ansat som socialformidler/socialrådgiver ved Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus.
Min baggrund er mange års erfaring i Aalborg Kommune, hvor jeg som rådgiver har arbejdet med den sociale lovgivning.

På Nyremedicinsk afdeling er jeg et tilbud til patienter og pårørende på afd. 8Ø, dialyseafdelingerne i Aalborg og Hjørring samt i ambulatorierne.
Jeg kan bruges til at snakke med om dét, der er svært ved at være syg, men også som vejleder i forhold til den sociale lovgivning og de muligheder, der er for nyresyge for at få hjælp og støtte.

Jeg har kontor på Søndre Skovvej 5, 2.sal.

Jeg kan træffes på:
Telefon – 97 66 26 80
e-mail – ambn@rn.dk