Kørselsordning – hæmodialysepatienter

I flere år var der problemer med kørselsforholdene til og fra dialyseafdelingerne. Mange dialysepatienter har oplevet dette, og derfor har vi fra bestyrelsen brugt megen energi på at forhandle bedre forhold først med amtet, nu Regionen.

I dag har vi i Nordjylland nok nogle af landets bedste kørselsforhold for dialysepatienter.

Reglerne er i dag sådan:

· Afleveringstidspunktet før dialysebehandling må højst være 30 min. før behandlingsstart.
· Afhentningstidspunkt efter dialysebehandling skal ske senest 30 min. efter behandlingsafslutning.

Den såkaldte “omfartstid” mellem dialyseafdeling og hjem må højst være 200% for kørsel i byområder (Aalborg og Hjørring) og 100% for landskørsel. Det vil sige, at hvis det “normalt” vil tage 30 min. at køre i bil fra dialyseafdelingen til bopæl i f.eks. Skørping, ja så må det for dialysepatienter højst vare 60 min.

Endvidere har regionen og sygehuset tilkendegivet, at de har forståelse for vore ønsker om højst at være 3 personer i en almindelig taxa, samt for, at de ruter, der skal køres i størst mulig omfang tager hensyn til dialysepatienterne, således man ikke før eller efter dialyse behøver at køre med rundt for at medtage andre (f.eks. pensionister) fra indkøbscentre, selskabslokaler m.v.