Sygehuspræsterne

Der kan være mange forskellige grunde til, at man gerne vil tale med en præst. Det behøver ikke nødvendigvis være ensbetydende med alvorstunge religiøse samtaler. Præsten på sygehuset er et tilbud om en samtalepartner i alle de situationer, som ikke handler om, hvad der kan tælles, måles og vejes, men om troen, tvivlen, frygten, forestillingerne og fantasierne.

Alle samtaler med præster på sygehuset er underlagt tavshedspligt, og ingen præst har adgang til centrale patientregistre, journaler eller plejepersonalets interne notater. Fortrolige samtaler vil kunne føres i enrum. Det er også muligt at inddrage pårørende og personale i en samtale med præsten, med det sker kun når og hvis, det er patientens ønske. Samtalemuligheden er et tilbud – på de betingelser patienten sætter!

Præsterne på Sygehus Syd træffes på tlf. 99 32 30 67 eller på følgende numre:

Ruth Østergaard Poulsen
Er tilknyttet Psykiatrisk Sygehus samt Vesterkær Kirke i Aalborg.

Træffes efter aftale:
Tlf. 98 16 90 96